Menu
Obec Popelín
Popelín

Obecní úřad

Prapor a znak

_znakKoncem roku 1996 zastupitelstvo obce pověřilo starostu, aby v souvislosti s blížícím se 650. výročím první písemné zmínky o naší obci zahájil jednání o znaku a praporu obce.

V písemných pramenech ani v literatuře není znak pro obec Popelín doložen. Proto se starosta Zd. Kocián obrátil na PhDr. Jiřinu Psíkovou, ředitelku archivu v Jindř. Hradci. Ta se úkolu ujala a zpracovala návrh na nový znak, vycházející ze znaků prvních majitelů Popelína.

Od roku 1350, až po celou druhou polovinu 15. století byl Popelín zapisován v zemských deskách společně s Č. Olešnou. Od roku 1446 až do roku 1492 byl držitelem Popelína rod z Vojslavic. Znakem rodu z Č. Olešné bylo zlaté kolo o pěti loukotích v modrém poli. Znak rodu z Vojslavic byl shodný se znakem pánů z Cimburka, tyto rody měly ve znaku cimbuří. Nově navržený znak je kombinací znaků obou rodů držících Popelín v nejstarší písemně doložené době. Pod červenou hlavou se stříbrným cimbuřovým břevnem je v modrém štítě zlaté vozové kolo o pěti loukotích.

Návrh znaku byl schválen v obec. zastupitelstvu v listopadu 1998. Následně byl s návrhem seznámen Podvýbor pro heraldiku při Poslanecké sněmovně ČR v Praze, který znak i prapor obce schválil. Dekret byl zástupcům obce, ing. T. Zaňákovi a L. Urbanovi, slavnostně předán v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 25. května 1999 samotným předsedou PS Václavem Klausem.

Veřejnost byla se znakem i praporem obce seznámena při slavnostním setkání občanů a rodáků konaném při příležitosti oslav 650. výročí vzniku obce dne 21. srpna 1999.