Menu
Obec Popelín
Popelín

Obecní úřad

Usnesení 20/2022 ze dne 15. 6. 2022

ZASTUPITELSTVO  OBCE  POPELÍN

Schvaluje:

20/1) Návrh aktualizace plánu společných zařízení  navržených v rámci KPÚ v k.ú. Popelín.

20/2) Usnesení k návrhu 1. zprávy o uplatňování Územního plánu Popelín obsahující pokyny pro zpracování návrhu změny č.1 Územního plánu Popelín v rozsahu zadání změny č.1. 

 1. Bere na vědomí:
 • důvodovou zprávu
 • v souladu s §55 stavebního zákona byl vypracován návrh 1. zprávy o uplatňování územního plánu Popelín, který obsahuje pokyny pro vypracování změny č. 1 územního plánu Popelín a jejíž součástí je příloha č. 1 s požadavky veřejnosti
 • v souladu s §55 a přiměřeně s §47 odst. 1 až 4 stavebního zákona byl návrh zprávy obsahující pokyny pro vypracování změny č. 1 včetně přílohy č. 1 zveřejněn veřejnou vyhláškou a zaslán dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím.
 • ve stanovené lhůtě bylo uplatněno 8 vyjádření dotčených orgánů, které jsou zapracovány do návrhu zprávy a pokynů pro vypracování změny č. 1
 • ve stanovené lhůtě byla uplatněna jedna připomínka
 • dalším krokem bude výběr zpracovatele návrhu změny č. 1 územního plánu Popelín v souladu s §52 stavebního zákona a předání pokynu pro vypracování návrhu změny č. 1 včetně přílohy č. 1 s požadavky veřejnosti
 •  
 • 2. Schvaluje:
 •  
 • v souladu s §55 odst. 1, za použití §6 odst. 5 a obdobně za použití §47 odst. 1 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, 1. zprávu o uplatňování Územního plánu Popelín, která obsahuje pokyny pro zpracování změny č. 1 Územního plánu Popelín v rozsahu zadání změny včetně přílohy č. 1.

20/3) Závěrečný účet obce Popelín za rok 2021 – bez výhrad. Účetní závěrku a zprávu auditora za rok 2021.

20/4) Vyjádření účetní jednotky  k  provedenému auditu hospodaření obce za rok 2021 bez připomínek.

20/5) Hospodářský výsledek obce za rok 2021 ponechává jako nerozdělený.

20/6) Výsledek výběrového  řízení na dodavatele  akce „Nová hasičská zbrojnice v obci Popelín“. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku účastníka výběrového řízení, který   podal nabídku s nejnižší cenou 11 546 314,32 Kč bez DPH a to firmu DS-DRYWALL      s.r.o. a pověřilo starostu obce podpisem smluv o dílo.

20/7) Přijetí dotace z POV 2022 Jihočeského kraje ve výši 220 000,- Kč na akci          „Rekonstrukce odstavné plochy – parkoviště u prodejny Jednoty v Popelíně a            pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.

20/8)  Prodej pozemku v k.ú a obci Popelín p.č. 1338/9 (32 m2) za cenu 50,- Kč/m2.

20/9)  Prodej pozemku v k.ú a obci Popelín p.č. 1338/7 (27 m2) za cenu 50,- Kč/m2.  

20/10) Prodej pozemku v k.ú a obci Popelín p.č. st. 32/2 díl a) (8m2)  dle GP č. 558-170/2022 za cenu 50,- Kč/m2.

20/11) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH – 014330080490/001-FIA se  společností EG.D, a.s.

20/12) Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o likvidaci odpadu se společnosti AVE CZ      odpadové hospodářství s.r.o. Jindřichův Hradec s platností od 1. 6. 2022 a pověřilo      starostu obce jeho podpisem.

20/13) Delegaci Ing. Tomáše Zaňáka, starosty obce Popelín dle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,  aby se účastnil řádné valné hromady společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o., IČ 60838841, se sídlem Václavská 609/III, Jindřichův Hradec, zapsané v OR vedeném KS v ČB v oddíle C, vložka 3897, konané dne 27. 6. 2022, a zmocnění ke všem úkonům ke kterým je obec Popelín oprávněna z titulu účasti společníka ve společnosti s podílem 2 %.“

20/14) Pořízení nového osvětlení vánočního stromu v Popelíně.

20/15) Účetní závěrku ZŠ a MŠ Popelín za rok 2021 a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ

         Popelín z doplňkové činnosti a jeho převedení do rezervního fondu za rok 2021 

         ve výši 12, 83  Kč.

Bere na vědomí:

20/16) Kontrolu plnění usnesení 19/2022.

20/17) Výroční zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Popelín Mgr. Lenky Macků o činnosti školy ve  školním roce 2021/2022, o personálních a organizačních opatřeních v souvislosti se     změnou financování škol v roce 2022. 

20/18) Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.

Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.

Pranostika na akt. den

Na svatého Vavřince - hop kobzole do hrnce.

Svátek

Svátek má Vavřinec

Zítra má svátek Zuzana