Menu
Obec Popelín
Popelín

Obecní úřad

Usnesení 19/2022 ze dne 20.4.2022

USNESENÍ č. 19/2022  ze dne 20. 4. 2022

ZASTUPITELSTVO  OBCE  POPELÍN

 USNESENÍ   č.  19/1/2022  Zastupitelstva obce Popelín

Zastupitelstvo obce Popelín na svém zasedání konaném dne 20. 4. 2022 ve věci zpracování 1. zprávy o uplatňování územního plánu Popelín (dále jen “1. zpráva“):

 • bere na vědomí
 1. územní plán Popelín (dále jen „ÚP“), je zpracován formou opatření obecné povahy dle §43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) v tehdy (v době pořizování návrhu ÚP) platném znění. ÚP vydalo Zastupitelstvo obce Popelín a nabyl účinnosti 15. 10. 2018. Do doby zpracovávání této 1. zprávy nebyla pořízena změna ÚP.
 2. v souladu s §55 odst. 1) stavebního zákona je pořizovatel povinen předložit zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání ÚP zprávu o uplatňování územního plánu.
 3. vzhledem k tomu, že návrh 1. zprávy o uplatňování, který bude obsahovat pokyny pro vypracování změny č. 1, vyhovuje požadavkům §55a stavebního zákona, je možné změnu č. 1 pořizovat dle §55a až §55c stavebního zákona zkráceným postupem pořizování změny územního plánu.
 4. podané podněty včetně podnětů obce – viz příloha č. 1
 • vzhledem k bodu I. rozhodlo
 1. požádat v souladu s §6 odst. 1 písm. g) stavebního zákona o zpracování 1. zprávy o uplatňování ÚP, která bude obsahovat pokyny pro vypracování změny č. 1 ÚP, obecní úřad obce s rozšířenou působností – MěÚ Jindřichův Hradec odbor VÚP – dále jen pořizovatel.
 2. požádat v souladu s §6 odst. 1 písm. c) o pořízení změny č. 1, pro niž budou pokyny na zpracování změny součástí 1. zprávy o uplatňování ÚP, obecní úřad obce s rozšířenou působností – MěÚ Jindřichův Hradec odbor VÚP.
 3. o pořízení změny č. 1 v souladu s §55a a následujícími stavebního řádu tzv. zkráceným postupem.
 4. zahrnout do návrhu změny č. 1 podněty veřejnosti a obce – viz příloha č. 1 tohoto usnesení
 •  
 1. jako zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při zpracování 1. zprávy o uplatňování ÚP a dále při pořizování změny č. 1 ÚP vyplývající ze zprávy o uplatňování ÚP pana starostu Ing. Tomáše Zaňáka - dále jen určený zastupitel.
 •  
 1. určenému zastupiteli požádat MěÚ Jindřichův Hradec o zpracování 1. zprávy o uplatňování a o pořízení změny č. 1 územního plánu Popelín zkráceným postupem.

 

Schvaluje:

19/2) Vypsání výběrového řízení na dodavatele akce Nová hasičská zbrojnice v obci Popelín.

19/3) Vypsání výběrového řízení na dodavatele akce„Rekonstrukce odstavné plochy –

        parkoviště u prodejny Jednoty v Popelíně.

19/4) Prodej pozemku p.č. st. v k.ú. a obci Popelín  379 o výměře 873 m2 za cenu

        320,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

19/5) Prodej pozemku p.č. 1096/7 o výměře 957 m2 v k.ú Popelín za cenu              

        320,- Kč/m2  a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

19/6) Záměr prodeje pozemků p.č. 1338/9, 1338/8, 1338/7 a 1338/5 v k.ú. Popelín.

19/7) Rozpočtové opatření č. I/2022 a II/2022.

19/8) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene  JH-014330068890/001-FIA a                pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

19/9) Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí č.  

        BVB/39/22/JH/Ka a  pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

 

Bere na vědomí:

19/10) Kontrolu plnění usnesení 18/2022.

19/11) Zprávu o postupu prací na projektové dokumentaci pro stavební řízení na výstavbu nové hasičské zbrojnice v obci Popelín a na projektové dokumentaci pro stavební řízení na výstavbu spolkového domu/tělocvičny v obci Popelín.

19/12) Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.

V Popelíně 20. dubna 2022.

Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Ať si kdo chce, co chce říká - v srpnu ještě do rybníka.

Pranostika na akt. den

Svatý vavřinec odnáší srp a zapřahá pluh.

Svátek

Svátek má Vavřinec

Zítra má svátek Zuzana