tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Informace o obci - Honitba

"Dne 21. února 1926 konána dražba honitby na pozemcích kat. obce Popelín. Honitbu pronajal p. Eduard Pejhovský, kolář a rolník v Popelíně, za roční nájemné 5 100 Kč. Až dosud od nepaměti býval nájemcem honitby té zdejší velkostatkář Ludvík Kalina."

Jak dlouho E. Pejhovský honitbu vlastnil se už nedovíme. V padesátých letech honitbu převzalo Myslivecké sdružení Popelín. Přírodě i zvěři poskytovali myslivci řádnou péči. Jejich práci a úsilí kazilo scelování lánů a především chemické postřiky obilí a brambor. Z revíru zcela vymizel divoký králík, téměř pak zajíc, bažant i koroptve. Naopak se značně rozmnožila liška, zvedly se i stavy srnčí zvěře. Velké komplexy lesů a lány polí vyhovují divokým prasatům, která se v posledních letech stala součástí revíru. Objevuje se i muflon. Před lety si členové MS zadaptovali na klubovnu dům čp. 114 , který byl v desolátním stavu a měl být již zbořen. V roce 1990 se tohoto domu začal v restituci domáhat původní vlastník. Soudní spor o budovu se táhl celých devět let a skončil pro členy MS Popelín úspěšně. V roce 1992 bylo zřízeno honební společenstvo vlastníků pozemků. Od nich mělo MS Březina, Popelín honitbu pronajatou do roku 2001. Honitba rozkládající se na katastrálních územích Popelín a Bořetín měla výměru 1260 hektarů.
V roce 2002 bylo založeno nové honební společenstvo Popelín - Bořetín, které pronajalo honitbu Mysliveckému sdružení Březina, Popelín. Honitba rozkládající se na katastrálních územích Popelín a Bořetín má výměru 1121 hektarů.
V současnosti má MS 15 členů a pro potřeby myslivosti chová několik lovecky upotřebitelných psů. Předsedou sdružení je Pavel Poljak z Popelína.
Tak tedy : "Lovu zdar!"

Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |