tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 9/2007

Zastupitelstvo schvaluje:
Prodej nemovitosti čp. 199 - restaurace U Kadleců a pozemků p.č. st. 252/1 o výměře 502 m2; 1560/3- ostatní plocha o výměře 920 m2 a 1560/20 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Popelín Jiřímu Kratochvílovi Popelín 152 za cenu 1 200 000,- Kč.Výpověď nájemní smlouvy mezi Obcí Popelín a Martinem Koblihou ke dni 31.10.2007.Podání žádostí o dotaci z POV Jihočeského kraje 2008 na dvě akce. Akce č. I. Dokončení výměny střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Popelín. Akce č. II. Oprava místních komunikací.Prodej pozemku p.č.1335/14 ostatní plocha o výměře 818 m2 v k.ú. a obci Popelín manželům Janě a Pavlovi Poljakovým Popelín 85 za cenu 20,- Kč/m2.Záměr prodeje pozemku p.č. 1100 - zahrada výměře 593 m2 v k.ú. a obci Popelín, pozemku p.č. 1097/4 - zahrada výměře 31 m2 v k.ú. a obci Popelín a pozemku p.č. 396/8 – ostatní plocha o výměře 875 m2 v k.ú. a obci Popelín.Pokračování v soudním sporu s p. Čapkem pro porušení autorského zákona do vynesení rozsudku.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Prodej nemovitosti čp. 199 - restaurace U Kadleců a pozemků p.č. st. 252/1 o výměře 502 m2; 1560/3- ostatní plocha o výměře 920 m2 a 1560/20 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Popelín M. Koblihovi, Jihlava.
Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 8/2007.Informaci Václava Maršíka o jednáním s ostatními firmami o zavedení rychlého internetu do obce Popelín a Horní Olešná.Informaci o přesunu oprav místních komunikací na jaro příštího roku. Informaci o termínu vystoupení hudební skupiny Božejáci- 1.12.2007.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |