tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 10/2020

Zastupitelstvo schvaluje:
Výsledek výběrového řízení, na dodavatele akce: „Vybudování Workoutového hřiště v obci Popelín“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s firmou WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. Rozpočtové opatření č. III/2020.Prodej cisternového vozu CAS 25 Š 706 RT za cenu 50 000,- Kč společnosti Černěveský Háj s.r.o. V souladu s platnou směrnicí o zadávání veřejných zakázek obce Popelín pověření místostarosty obce Ing. Jiřího Houšky k výběru zpracovatele studie využití areálu bývalé Fruty.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 9/2020.Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |