tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 8/2020

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočet obce Popelín na rok 2020. Příjmy: 13 225 763,- Kč, výdaje: 13 010 240,- Kč, financování: - 215 523,- Kč. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Popelín za rok 2019, hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Popelín z doplňkové činnosti a jeho převedení do rezervního fondu za rok 2019 ve výši 99, 99 Kč. Příspěvek na činnost ZŠ a MŠ Popelín na rok 2020 podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem obce za rok 2019 a nevyčerpaný příspěvek bude převeden na účet obce Popelín. Vypsání výběrového řízení na dodavatele na vybudování workoutového hřiště s posilovacími prvky. Vypsání výběrového řízení na úpravu obecního skladu pro parkování hasičského auta.Darovací smlouvu mezi mikroregionem Jindřichohradecko a obcí Popelín.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 7/2019.Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.Informaci starosty o o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním (intravilán m.č. Popelín), které začne v březnu 2020. Materiál posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou v obci Popelín, zpracovaným společností ČEVAK a.s. Vývoj situace při sjednávání věcných břemen pro společnost E.ON distribuce pro prodej plynárenského zařízení v obci Popelín. Informaci starosty obce o výhledu hospodaření v obecních lesích v letošním roce.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |