tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 8/2007

Zastupitelstvo schvaluje:
Záměr prodeje čp. 199 – restaurace U Kadleců a částí přilehlých pozemků p.č. 1335/15; 1335/14; 53/1; 1560/4 a st.p.č. 15/1 v k.ú. a obci Popelín s termínem podání nabídek do 26. října 2007. Prodejní cenu 45 Kč/kg kapra při prodeji ryb z obecního rybníka.Návrh usnesení č. 8/2007.Návrh usnesení č. 8/2007.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Prodej restaurace U Kadleců a částí přilehlých pozemků p.č. 1335/15; 1335/14; 53/1; 1560/4 a st.p.č. 15/1 v k.ú. a obci Popelín M. Koblihovi, Jihlava.Prodej restaurace U Kadleců a částí přilehlých pozemků p.č. 1335/15; 1335/14; 53/1; 1560/4 a st.p.č. 15/1 v k.ú. a obci Popelín J. Kratochvílovi, Popelín.
Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 7/2007.Termín konání výlovu obecního rybníka 13. října 2007. Informaci Václava Maršíka o jednáním s ostatními firmami o zavedení rychlého internetu do obce Popelín a Horní Olešná.Informace o převodu přístupové cesty k domům Popelín čp. 1, čp. 2 a čp. 112.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |