tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 7/2019

Zastupitelstvo schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku obce Popelín č. I/2019. Obecně závaznou vyhlášku obce Popelín č. II/2019.Obecně závaznou vyhlášku obce Popelín č. III/2019.Obecně závaznou vyhlášku obce Popelín č. IV/2019.Obecně závaznou vyhlášku obce Popelín č. V/2019.Poplatek v roce 2020 za likvidaci komunálního odpadu pro právnickou osobu ve výši 2100,- Kč bez DPH.Úpravu nájmů na hřbitově v Popelíně od 1. 1. 2020: jednohrob a místo v urnovém háji: 20,- Kč/rok a dvojhrob 40,- Kč/rok. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vybudování obecního vodovodu do části obce zvané Famelka (Březina) mezi obcí Popelín a firmou Prodemi s.r.o. Provedené rozpočtové opatření č. III. a IV/2019 a návrh rozpočtového opatření č. V/2019. Rozpočtové provizorium na rok 2020 a pravidla jeho čerpání (bude odpovídat schválenému rozpočtu na rok 2019) do doby přijetí rozpočtu obce na rok 2020 a pověření starosty obce provést nezbytné rozpočtové změny po uzavření daného účetního období. Cenu vodného na rok 2020 ve výši 39,08 Kč/m3 bez DPH, 44,94 Kč/m3 vč. DPH (od 1. 5. 2020 42,99 Kč/m3 vč. DPH) a cenu stočného na rok 2020 ve výši 31,65 Kč/m3 bez DPH, 36,40 Kč/m3 vč. DPH (od 1. 5. 2020 34,82 Kč/m3 vč. DPH). Podání žádosti na vybudování workoutového hřiště v Popelíně z POV Jihočeského kraje 2020. Záměr koupě pozemku 400/3 díl a) v k.ú. Popelín a záměr prodeje pozemku 400/4 díl d) v k.ú. Popelín. Záměr prodeje pozemků p.č. 1106/3; 1106/4; 1106/5 a 1106/6 v k.ú. Popelín.Uzavření smlouvy č. 1040015861/001; č. 1030055980/004 a č. JH-014330056315/001 se společností E.ON.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce k jednání a možnostech a podmínkách vyhlášení architektonické soutěže pro výstavbu víceúčelového zařízení v areálu ZŠ Popelín.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 6/2019.Informaci místostarosty obce o výsledcích ankety ve zpravodaji č. 3/2019 k záměru výstavby víceúčelového zařízení v areálu ZŠ Popelín. Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |