tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 6/2019

Zastupitelstvo schvaluje:
Výběr nejvhodnější nabídky na akci „Vybudování obecního vodovodu do části obce Popelín zvané Famelka (Březina)“ od firmy PRODEMI s.r.o. za cenu 2 788 434,63 Kč. Prodej pozemku p.č. 13/4 o výměře 220 m2 v k.ú. Horní Olešná a obci Popelín Ing. Milanovi Novému za cenu 50,- Kč/m2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP-014340000089/43 se společností E.ON. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP-014340000089/001 se společností E.ON. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu se SÚS JčK č. SPSinv/10836/01/19/RJH/Pu.Prodejní cenu 1 kg kapra 60,- Kč při výlovu obecního rybníka Horní Kazný.Zrušení poplatků v místní knihovně od 1. 10. 2019.Uspořádání Vánočního koncertu ZUŠ Žirovnice v kostele sv. Petra a Pavla dne 13. 12. 2019.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 5/2019.Zprávu o průběhu setkání rodáků dne 24. 8. 2019.Termín prohlídky obecních lesů dne 6.10. 2019, termín výlovu obecního rybníka Horní Kazný dne 9. 11. 2019 a termín vítání občánků dne 28. 9. 2019 od 13°°. Informaci starosty o situaci v dopravě občanů ze Žirovnice autobusem ZD Popelín.Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |