tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 5/2019

Zastupitelstvo schvaluje:
Pořízení 2 ks jednověžových sestav typ A do Popelína a Horní Olešné od firmy Tewiko systems s.r.o. Prodej plynárenského zařízení ve vlastnictví obce Popelín společnosti E.ON Distribuce a.s. za cenu 10 128 800,- Kč bez DPH. Pronájem části pozemku p.č. 398/1 zahrada v k.ú. a obci Popelín za cenu 0,30 Kč/m2/rok Romanovi Szstarsichovi. Záměr prodeje pozemku p.č. 13/4 o výměře 220 m2 v k.ú. Horní Olešná a obci Popelín.Program oslav 670 let obce Popelín dne 24. 8. 2019.Prodejní cenu knihy 670 let obce Popelín ve výši 200,- Kč/ks.Rozpočtové opatření č. II/2019.Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 1080/2019- SML//402237 se společností Povodí Vltavy, s.p. Podání žádosti o dotaci z MAS Česká Kanada na úpravu školní zahrady, učebny na pracovní činnosti, zřízení bezbariérového přístupu a zřízení bezbariérového WC, kterou podala ZŠ a MŠ Popelín. Zřizovatel souhlasí s realizací projektu a žadatel (ZŠ a MŠ Popelín) může provádět technické zhodnocení na majetku dotčeného projektem, a jeho zachování minimálně po dobu udržitelnosti.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 4/2019.Studii na stavbu tělocvičny a společenského centra v areálu ZŠ Popelín.Informaci starosty o změnách a probíhajících jednáních v dopravní obslužnosti s Krajským úřadem Jihočeského kraje. Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |