tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 3/2019

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočet obce Popelín na rok 2019. Příjmy: 11 953 800,- Kč, výdaje: 13 205 177,- Kč, financování: + 1 251 377,- Kč - zapojení části zůstatku na b.ú. obce k 31. 12. 2018.Účetní závěrku ZŠ a MŠ Popelín za rok 2018, hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Popelín z doplňkové činnosti a jeho převedení do rezervního fondu za rok 2018 ve výši 26, 55 Kč. Příspěvek na činnost ZŠ a MŠ Popelín na rok 2019 podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem obce za rok 2019 a nevyčerpaný příspěvek bude převeden na účet obce Popelín. Pronájem pozemku p.č. 397 v k.ú. a obci Popelín o výměře 3687 m2 manželům Kociánovým za cenu 0,30 Kč/m2/rok (1106,- Kč/rok). Podání žádosti o odkup plynárenského zařízení (STL plynovody a STL přípojky v obci Popelín) do majetku společnosti E.ON Distribuce a.s. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. E/619/CJHM/2019 a smlouvu o zřízení služebnosti č. 11010-069978. Vypsání výběrového řízení na akci doplnění dětských hřišť v obci Popelín a Horní Olešná.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce k podepsání nájemní smlouvy s manželi Kociánovými o pronájmu pozemku p.č. 397 v k.ú. a obci Popelín o výměře 3687 m2 za cenu 0,30 Kč/m2/rok (1106,- Kč/rok). Pověření starosty obce k podání žádosti na SÚS Jihočeského kraje na změnu způsobu zimní údržby (solení) krajských komunikací v k.ú Popelín a Horní Olešná.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 2/2018.Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.Informaci starosty o vypsání soutěže Vesnice roku 2019.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |