tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 1/2018

Zastupitelstvo schvaluje:
Volební komisi pro volbu starosty a místostarosty ve složení: Ing. Jiří Houška – předseda, Ing. Petr Mejsnar a Dana Hesová. Hlasování při volbách do orgánů obce bude veřejné.Starosta obce bude pro výkon funkce dlouhodobě uvolněný.Starostou obce Ing. Tomáše Zaňáka, odměna podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění. Jednoho místostarostu obce, který bude pro výkon funkce neuvolněný. Místostarostou obce Ing. Jiřího Houšku, odměna podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.Odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.Předsedkyní finančního výboru Danu Hesovou.Předsedou kontrolního výboru Ing. Petra Mejsnara.Členy finančního výboru Věru Kytlerovou a Petra Šubu.Členy kontrolního výboru Janu Maršíkovou a Marka Nováka.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Popelín a složení slibu všech nově zvolených členů zastupitelstva obce. Informaci starosty obce o stavu finančních prostředků, majetku obce a rozpočtu roku 2018. Informaci starosty obce o kolaudaci stavby kanalizace s ČOV v místní části Popelín.Informaci starosty obce o zpracování projektové dokumentace pro rozšíření vodovodu do části obce zvané Famelka. Informaci starosty obce o přípravě projektové dokumentace pro opravu dětských hřišť v Popelíně a Horní Olešné. Informaci starosty obce o možnostech získání dotací z POV 2019 Jihočeského kraje.Informaci starosty obce o konání vánočního koncertu ZUŠ Žirovnice dne 14. 12. 2018 v sále hostince U Zemanů.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |