tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 22/2018

Zastupitelstvo schvaluje:
Závěrečný účet obce Popelín za rok 2017 – bez výhrad. Účetní závěrku, inventarizaci obce a zprávu auditora za rok 2017. Vyjádření účetní jednotky k provedenému auditu hospodaření obce za rok 2017 bez připomínek. Hospodářský výsledek obce za rok 2017 ponechává jako nerozdělený.Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040014402/001.Pořízení leteckých fotografií obcí Popelín a Horní Olešná od společnosti Tomáš Hora s.r.o.Provedení opravy chodníku podél rybníka Zámecký firmou I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Provedení rekonstrukce sociálního zařízení v Zámeckém parku v Popelíně firmou M. Hřavy. Rozpočtové opatření č. I/2018.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Popelín provedené na základě § 129 a násl. Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Pověření starosty obce k provedení doporučených opatření k nedostatkům dosahujícím intenzity porušení zákona na základě závěrů protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Popelín provedené na základě § 129 a násl. Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Pověření starosty obce jako osoby odpovědné za dodržování povinností stanovených příslušnými ustanoveními zákona o obcích a InfZ. Na základě závěrů protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Popelín provedené na základě § 129 a násl. Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 21/2018.Zprávu starosty o provedené kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Popelín provedené na základě § 129 a násl. Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.Informaci o připojování jednotlivých nemovitostí na splaškovou kanalizaci v Popelíně.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |