tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 7/2007

Zastupitelstvo schvaluje:
Odložení rozhodnutí o prodeji nemovitosti čp. 199 – restaurace U Kadleců a částí přilehlých pozemků p.č. 1335/15; 1335/14; 53/1; 1560/4 a st.p.č. 15/1 v k.ú. a obci Popelín na jednání zastupitelstva obce Popelín dne 21. 9. 2007.Prodej pozemku p.č. 1096/18 díl a,b o výměře 72 m2 v k.ú. a obci Popelín panu Ladislavu Blechovi za cenu 20,- Kč/m2.Koupi částí pozemků, které jsou používány jako přístupová cesta k domům čp. Popelín 1; 2 a 112.Návrh geometrického plánu na vytvoření nového skladu z haly ZD Popelín.Návrh usnesení č. 7/2007.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 6/2007.Informaci o stavu žádosti obce o dotaci na vybudování přivaděče Popelín – Horní Olešná.Oznámení Obce Kostelní Radouň a Města Deštná o záměru obchodního podílu ve společnosti EKO skládka s.r.o.Informaci o termínu podávání žádostí z POV 2008 a o jednání s arch. Ťukalovou dne 2.10.2007 o možných úpravách veřejného prostranství u obecního skladu.Informaci firmy Elzy o rychlém internetu v obci Popelín, která se odvolává na podmínky Českých drah.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |