tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 21/2018

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočet obce na rok 2018. Příjmy: 11 539 802,- Kč, výdaje: 11 933 468,- Kč, financování: + 393 666,- Kč - zapojení části zůstatku na b.ú. k 31. 12. 2017. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Popelín za rok 2017, hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Popelín z doplňkové činnosti a jeho převedení do rezervního fondu za rok 2017 ve výši 0, 48 Kč. Příspěvek na činnost ZŠ a MŠ Popelín na rok 2018 podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem obce za rok 2018 a nevyčerpaný příspěvek bude převeden na účet obce Popelín. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030040172/002 a č. 1030040057/003. Směnu pozemku p.č. 1092/4 v k.ú a obci Popelín o výměře 186 m2, který je ve vlastnictví Obce Popelín za pozemek p.č. 69/16 v k.ú. a obci Popelín o výměře 187 m2, který je ve vlastnictví Rybářství Lipnice a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec, cena směňovaných nemovitostí byla schválena ve výši 25,- Kč/m2. Uzavření směnné smlouvy mezi Obcí Popelín a Rybářstvím Lipnice a.s. na směnu pozemků p.č. 1092/4 v k.ú a obci Popelín a p.č. 69/16 v k.ú. a obci Popelín. Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 725 a722 v k.ú. Horní Olešná Rybářství Lipnice a.s. Návrh usnesení č. 21/2018.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce k podepsání směnné smlouvy mezi Obcí Popelín a Rybářstvím Lipnice a.s. na směnu pozemků p.č. 1092/4 v k.ú a obci Popelín a p.č. 69/16 v k.ú. a obci Popelín. Pověření starosty obce k podepsání kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 725 a722 v k.ú. Horní Olešná Rybářství Lipnice a.s.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 20/2017.Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.Informaci České asociace odpadového hospodářství k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí a měst.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |