tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 19/2017

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro výběr provozovatele čistírny odpadních vod a kanalizace obce Popelín Nejvhodnější nabídkou je nabídka účastníka č. 1: ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, která splnila veškeré požadavky stanovené zadavatelem. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pro výběr provozovatele čistírny odpadních vod a kanalizace obce Popelín dotčenému účastníkovi. Pověření starosty obce k podpisu smlouvy o pachtu s vybranou společností ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice. Pověření starosty obce k jednání se společností ČEVAK o provádění kontrol přípojek jednotlivých uživatelů. Kalkulaci vodného pro rok 2018 ve výši 41, 22 Kč vč. DPH/m3 (35,84 Kč/m3 bez DPH).Prodloužení termínu zřízení jednoho pracovního místa z programu veřejně prospěšných prací do 28. 2. 2018. Termín vítání občánků dne 2. 12. 2017.Návrh usnesení č. 19/2017.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 18/2017. Informaci starosty obce o průběhu výstavby kanalizace a ČOV v Popelíně, o financování této akce a zahájení zkušebního provozu. Informaci o možnostech čerpání dotací z POV Jihočeského kraje 2018.Informaci o vánočním koncertu ZUŠ Žirovnice v kostele sv. Petra a Pavla dne 15. 12. 2017 od 18°°. Nabídku Místní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Počátky na odkoupení dvou rekreačních chat č.e. 16 a 17 na pozemku p.č. 554/3 v k.ú. a obci Popelín. Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |