tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 15/2017

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočet obce na rok 2017. Příjmy: 15 867 509,- Kč, výdaje: 26 713 925,- Kč, financování: + 10 846 416,- Kč. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Popelín za rok 2016, hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Popelín z doplňkové činnosti a jeho převedení do rezervního fondu za rok 2016 ve výši 72,52 Kč. Příspěvek na činnost ZŠ a MŠ Popelín na rok 2017 podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem obce za rok 2017 a nevyčerpaný příspěvek bude převeden na účet obce Popelín Návrh usnesení č. 15/2017.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 14/2016.Informaci o postupu prací na akci „Splašková kanalizace a ČOV Popelín“Informaci starosty o činnosti obce od minulého jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |