tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 13/2016

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočtové opatření č. III/2016. Pronájem části pozemku (500 m2) p.č. 399/5 v k.ú. a obci Popelín Břetislavovi Červenému, Popelín 152 za cenu 0,30,- Kč/m2/rok. Pronájem pozemku p.č. 313 díl 2 v k.ú. Popelín Jaroslavovi Snížkovi, Popelín 26 za cenu 0,30,- Kč/m2/rok. Záměr pronájmu pozemku p.č. KN 397 v k.ú. a obci Popelín. Návrh usnesení č. 13/2016.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 12/2016.Informaci starosty obce a projektanta o průběhu prací na stavbě splaškové kanalizace a ČOV Popelín. Informaci starosty obce o činnosti obce od minulého jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |