tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 12/2016

Zastupitelstvo schvaluje:
Záměr pronájmu části pozemku p.č. KN 399/5 v k.ú. a obci Popelín.Záměr pronájmu pozemku p.č. 313 díl 2 v k.ú. a obci Popelín.Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí Popelín a Mikroregionem Jindřichohradecko.Uzavření smlouvy č. OST/14/16/JH/Sl mezi obcí Popelín a Jihočeským krajem o právu provést stavbu. Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pod názvem „Pro lepší život na venkově“ dle předloženého návrhu. Návratnou finanční výpomoc ve výši 25 000,- Kč SK Popelín 1932.Rozpočtové opatření č. II/2016.Návrh usnesení č. 12/2016.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce podpisem smlouvy o výpůjčce mezi obcí Popelín a Mikroregionem Jindřichohradecko. Pověření starosty obce podpisem smlouvy č. OST/14/16/JH/Sl mezi obcí Popelín a Jihočeským krajem o právu provést stavbu.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 11/2016. Informaci starosty obce a projektanta o průběhu prací na stavbě splaškové kanalizace a ČOV Popelín. Informaci starosty obce o činnosti obce od minulého jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |