tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 6/2007

Zastupitelstvo schvaluje:
Podání žádosti z grantového programu akčního plánu programu rozvoje Jihočeského kraje, na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Prioritní oblast č. 6 - Zemědělství, lesnictví, rybářství a rozvoj venkova a životního prostředí. Na akci: přívodní vodovodní řad Popelín - Horní Olešná a konstatuje, že má dostatek finančních prostředků na spolufinancování této akce.Záměr prodeje nemovitosti čp. 199 – restaurace U Kadleců a částí přilehlých pozemků p.č. 1335/15; 1335/14; 53/1; 1560/4 a st.p.č. 15/1 v k.ú. a obci Popelín.Dodatek č.4 ke smlouvě o likvidaci komunálního odpadu mezi Obcí Popelín a společností AVE CZ.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 5/2007.Výběr dodavatelských firem na výměnu střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Popelín a opravu fasády budovy OÚ v Horní Olešné.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |