tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 11/2016

Zastupitelstvo schvaluje:
V souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (ZVZ) a na základě doporučení hodnotící komise, která posuzovala a hodnotila nabídky v souladu s §§ 76-80 ZVZ rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: Ing. Martin Růžička, CSc. Nádražní 459, 378 33, Nová Bystřice IČ: 72095989 ODŮVODNĚNÍ: Vybraný uchazeč nabídl nejnižší nabídkovou cenu a vyhověl všem podmínkám zadávacího řízení. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Popelín podpisem příkazní smlouvy s vybraným uchazečem. V souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (ZVZ) a na základě doporučení hodnotící komise, která posuzovala a hodnotila nabídky v souladu s §§ 76-80 ZVZ rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na akci Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu obce Popelín, okr. Jindřichův Hradec: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820 537 01 Chrudim III ODŮVODNĚNÍ: Vybraný uchazeč nabídl nejnižší nabídkovou cenu a vyhověl všem podmínkám zadávacího řízení. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Popelín podpisem smlouvy s vybraným uchazečem. Rozpočtové opatření č. I/2016.Návrh usnesení č. 11/2016.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 10/2016.Podání přihlášky do soutěže vesnice roku 2016.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |