tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 9/2016

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočet obce na rok 2016. Příjmy: 7 637 650,- Kč, výdaje: 9 922 258,- Kč, financování: 2 284 608,- Kč. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Popelín za rok 2015 a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Popelín z doplňkové činnosti za rok 2015 ve výši 0,- Kč. Příspěvek na činnost ZŠ a MŠ Popelín na rok 2016 podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem obce za rok 2016 a nevyčerpaný příspěvek bude převeden na účet obce Popelín. Návrh usnesení č. 9/2016.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Jednorázový finanční příspěvek obce Popelín ve výši 10 000,- Kč pro Místní akční skupinu Česká Kanada.
Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 8/2016.Informaci o průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby splašková kanalizace a ČOV Popelín. Informaci starosty obce o průběhu schvalování lesního hospodářského plánu na roky 2016- 2025. Informaci o podmínkách podpory veřejně prospěšných prací v roce 2016. Informaci o přípravách cyklistického závodu Velké ceny Popelína.Informaci o stavu zpracování podkladů pro vydání knihy o Popelíně a Horní Olešné.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |