tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 8/2016

Zastupitelstvo schvaluje:
Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku: „Splašková kanalizace a ČOV Popelín“.Složení komise pro otevírání obálek, hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a pro posouzení kvalifikace v souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku „Splašková kanalizace a ČOV Popelín“, zadávanou v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Nabídku města Strmilov na meziobecní spolupráci v oblasti obecní policie.
Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce k jednání o cenové nabídce firmy Věžní hodiny Valla na rozšíření věžních hodin na budově ZŠ a MŠ Popelín o tzv. půlové odbíjení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení 7/2015.Informaci o postupu prací na územním plánu obce Popelín.Informaci starosty obce o výsledku rozpočtu roku 2015 a přípravách rozpočtu na rok 2016.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |