tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 6/2015

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočtové opatření č. III/2015.Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva zemědělství na akci Splašková kanalizace a ČOV Popelín. Návrh usnesení č. 6/2015.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 5/2015.Informaci jednatele společnosti Litopivo s.r.o., Ing. Bezděky o stavu prodeje areálu bývalé Fruty v Popelíně. Nabídku vydavatelství F.R.Z. na vydání publikace o obci Popelín a Horní Olešná, kterou předložil jednatel vydavatelství Jaromír Růžek. Informaci starosty obce o probíhajícím závěrečném vyúčtování akcí: oprava vodovodu v Horní Olešné (grant Jihočeského kraje), výměna části oken a dveří v ZŠ a MŠ Popelín (POV Jihočeského kraje 2015) a vybavení třídy MŠ Popelín (grant Jihočeského kraje). Návrh J. Macka (Popelín) aby při schvalování poplatku za likvidaci komunálního odpadu na rok 2016, zvážilo možnost osvobození určitých skupin obyvatel od tohoto poplatku. Zejména občanů, kteří mají v obci trvalý pobyt, ale nežijí zde.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |