tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 5/2015

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočtové opatření č. II/2015.Uzavření smluv o věcném břemeni č.: JH-014330032876/001; ZP-014330023865/001; ZP-014330022557/001 a ZP-014330003500/001. Bezúplatné převedení pozemků p. č. KN 1572/1 a 1572/2 pod místní komunikací, vedenou v pasportu místních komunikací pod označením 14 b, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR do vlastnictví Obce Popelín. Bezúplatné převedení pozemku p. č. KN 1310/1 od ÚZSVM do vlastnictví Obce Popelín. Na předmětném pozemku se nachází zčásti místní a zčásti účelová komunikace, která bezprostředně navazuje na místní komunikaci vedenou v pasportu místních komunikací pod označením 14b. Návrh usnesení č. 5/2015.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Záměr prodeje pozemků p.č. KN 92/1 a p.č. KN 1242 v k.ú. a obci Popelín.
Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 4/2015.Informaci o činnosti obce od minulého jednání zastupitelstva obce.Informaci o pořizování územně plánovací dokumentace obce Popelín (územní plán).
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |