tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 3/2015

Zastupitelstvo schvaluje:
Návrh rozpočtu na rok 2015. Příjmy ve výši 7 579 500, - Kč; výdaje ve výši 7 386 968,- Kč a financování (přebytek) ve výši 192 532,- Kč. Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Popelín z doplňkové činnosti za rok 2014 ve výši 0,- Kč a účetní závěrku ZŠ a MŠ Popelín za rok 2014. Příspěvek na činnost ZŠ a MŠ Popelín v roce 2015 podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem obce za rok 2015 a nevyčerpaná část příspěvku bude převedena na účet obce Popelín. Návrh usnesení č. 3/2015.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Poskytnutí finančního příspěvku v roce 2015 místní organizaci Svazu tělesně postižených ve Studené.
Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 2/2015.Informaci starosty a místostarosty obce o jednání s Ing. Bezděkou o prodeji části areálu bývalé FRUTY. Informaci starosty obce o žádosti Jana Macka, Popelín 192 o posouzení možnosti osvobození některých skupin obyvatel od místního poplatku za provoz systému odstraňování komunálních odpadů. Informaci o prováděcí dokumentaci na výstavbu splaškové kanalizace s ČOV v Popelíně.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |