tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 5/2007

Zastupitelstvo schvaluje:
Zprávu auditora za rok 2006 a závěrečný účet obce za rok 2006.Zprávu inventarizační komise o provedených inventurách za rok 2006.Prodej majetku obce: tiskárna HP DJ 670 C Ing. Jiřímu Houškovi za cenu 800,- Kč.Nabídku 3 ks mříží k prodeji.Prodej pozemku p.č. 398/2 o výměře 1190 m2 v k.ú. a obci Popelín za cenu 50 Kč /m2 panu Pavlu Hesovi, Popelín 200. Prodej pozemku p.č. 1560/18 v k.ú. a obci Popelín za cenu 20 Kč /m2 manželům Semotánovým, Popelín 186.Záměr prodeje pozemku p.č. 1096/18 díl a,b o výměře 72 m2 v k.ú. a obci Popelín.Záměr prodeje části pozemku p.č. 1335/14 o výměře cca. 1000 m2 v k.ú. a obci Popelín.Cenu 20,- Kč/m2 u pozemků - ostatní plocha, které budou prodány do konce roku 2007.Zapůjčení divadelních kulis z majetku obce studentům dramatické výchovy GVN J. Hradec - bezplatně za prováděnou údržbu a uvedení jména majitele při divadelních představeních.Vybavení dětského hřiště zařízením v hodnotě 60.000,- Kč podle schváleného rozpočtu obce na rok 2007.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 4/2007.Závěr zprávy auditora o hospodaření obce za rok 2006.Zprávu starosty o zasedání konkursní komise pro výběr ředitele ZŠ a MŠ Popelín.Stav sporu mezi Obcí Popelín a p. Čapkem z Lišova o porušení autorských práv.Záměr obce řešit jiné prostory pro sběrný dvůr a sklad materiálu mimo střed obce.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |