tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 1/2014

Zastupitelstvo schvaluje:
Volební komisi pro volbu starosty a místostarosty ve složení: Ing. Jiří Houška – předseda, Ing. Petr Mejsnar a Dana Hesová. Hlasování při volbách do orgánů obce bude veřejné.Starosta obce bude pro výkon funkce dlouhodobě uvolněný.Starostou obce Ing. Tomáše Zaňáka, odměna podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění. Jednoho místostarostu obce, který bude pro výkon funkce neuvolněný.Místostarostou obce Ing. Jiřího Houšku, odměna 3000,- Kč/měsíc.Odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce ve výši 300,- Kč/měsíc.Předsedkyní finančního výboru Danu Hesovou.Předsedou kontrolního výboru Petra Poljaka.Členy finančního výboru Věru Kytlerovou a Luboše Hřebeckého.Členy kontrolního výboru Ing. Petra Mejsnara a Pavla Svobodu.Podání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace s ČOV v místní části Popelín z grantu Ministerstva zemědělství. Vypsání výběrového řízení na výstavbu kanalizace s ČOV v místní části Popelín.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty a místostarosty obce k jednání o koupi jednotlivých částí areálu bývalé Fruty v Popelíně se zástupcem společnosti Litopivo s.r.o.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Popelín a složení slibu všech nově zvolených členů zastupitelstva obce. Informaci starosty obce o stavu finančních prostředků, majetku obce a rozpočtu roku 2014. Informace o členství ve společnostech EKO skládka, LD Borovná, o ZŠ a MŠ Popelín, organizační složce Technické služby Popelín a členství v HS Popelín – Bořetín a HS Horní Olešná. Informaci starosty obce o dokončování opravy cesty mezi Horní Olešnou a Zahrádkami a o opravě vodovodu v H. Olešné. Informaci starosty obce o možnostech získání dotací z POV 2015 Jihočeského kraje.Informaci starosty obce o konání koncertu dechové hudby Božejáci dne 22. 11. 2014 a vánočním koncertu ZUŠ Žirovnice dne 6.12.2014.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |