tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 19/2014

Zastupitelstvo schvaluje:
Výsledky výběrového řízení na dodavatele akce výměna oken v ZŠ a MŠ Popelín.Provedení výměny oken ve věži budovy ZŠ a MŠ Popelín podle předložené nabídky firmy Plastikov s.r.o. Jihlava. Přijetí daru nemovitosti pozemkové parcely KN č. 1576/3 o výměře 100 m2, ostatní plocha v k.ú. Popelín od Jihočeského kraje. Nákup podřízeného dluhopisu EGB 4%/2024 za částku 2 000 000,- Kč. Rozpočtové opatření I/2014.Prodej všech podílů v podílovém fondu Sporoinvest.Vybudování elektrických přípojek k ČOV v Popelíně a Horní Olešné společností E.ON Česká republika s.r.o. Vypsání výběrového řízení na zpracování lesního hospodářského plánu pro Obec Popelín na období 2016-2025. Vypsání výběrového řízení na na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Popelín.Návrh usnesení č. 19/2014.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce uzavřením smlouvy o dílo s firmou PLASTIKOV s.r.o. Jihlava na akci výměna oken v ZŠ a MŠ Popelín.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 18/2013.Informaci starosty o termínu konce platnosti lesního hospodářského plánu obce Popelín k 31.12.2015. Informaci o závěrečném vyúčtování provozování vodovodu v Popelíně a Horní Olešné od společnosti ČEVAK a.s. Informaci o předpokládaném počtu dětí v ZŠ a MŠ Popelín ve školním roce 2014/2015.Oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Popelín Mgr. I. Neumannové o ukončení působení ve funkci k 31.7.2014 z důvodu odchodu do důchodu. Informaci starosty obce o činnosti od posledního jednání ZO.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |