tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 18/2014

Zastupitelstvo schvaluje:
Návrh rozpočtu na rok 2014. Příjmy ve výši 8 664 100,- Kč; výdaje ve výši 9 663 981,- Kč a financování ve výši 999 881,- Kč. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Popelín za rok 2013 a výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Popelín z doplňkové činnosti za rok 2013 ve výši 274,82 Kč a jeho převedení do rezervního fondu ZŠ a MŠ Popelín. Příspěvek na činnost ZŠ a MŠ Popelín v roce 2014 podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem obce za rok 2014 a nevyčerpaná část příspěvku bude převedena na účet obce Popelín. Pronájem pozemku p.č. 2 v k.ú. Horní Olešná a obci Popelín o výměře 629 m2 za cenu 189,- Kč /rok (0,30 Kč/m2/rok) Evě Chvojkové, Horní Olešná 37. Výsledky výběrového řízení na dodavatele akce modernizace lesních odvozních cest obce Popelín etapa I.Umístění kontejneru společnosti REVENGE a.s. na sběr oděvů, obuvi a hraček na parkoviště před prodejnou Jednoty v Popelíně. Návrh usnesení č. 18/2014.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce uzavřít smlouvu o dílo s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. na modernizaci lesních odvozních cest obce Popelín etapa I.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 17/2013.Oznámení společnosti AVE CZ podle uzavřeného dodatku č. 4 ke Smlouvě o likvidaci odpadu o zvýšení ceny za likvidaci komunálního odpadu o 1,4%.Informaci starosty obce o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |