tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 16/2013

Zastupitelstvo schvaluje:
Zrušení výběrového řízení na dodavatele akce modernizace lesních odvozních cest obce Popelín etapa I. vyhlášeného dne 4. 7. 2013. Zrušení pověření starosty obce k podpisu smlouvy s firmou PORR a.s. usnesením č. 15/2013 ze dne 16. srpna 2013. Vypsání nového výběrového řízení na dodavatele akce modernizace lesních odvozních cest obce Popelín etapa I. Termín výlovu obecního rybníka dne 19.10.2013.Podání žádosti z Programu obnovy venkova 2014 na výměnu oken v budově ZŠ a MŠ Popelín. Pořízení nového územního plánu Popelín z vlastního podnětu v souladu s §44 stavebního zákona a požádat v souladu s §6 odst. 1 písm. c) o pořizování územního plánu Popelín obecní úřad obce s rozšířenou působností – MěÚ Jindřichův Hradec odbor VÚP. Návrh usnesení č. 16/2013.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Žádost firmy PORR a.s. o změnu termínu realizace díla modernizace lesních odvozních cest obce Popelín etapa I.
Zastupitelstvo projednalo:
Pověření Ing. Tomáše Zaňáka požádat MěÚ Jindřichův Hradec o pořízení územního plánu obce Popelín.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 15/2013.Informaci o činnosti obce od minulého jednání zastupitelstva obce.Obec Popelín má zpracovanou platnou územně plánovací dokumentaci a to Územní plán obce Popelín, který nabyl účinnosti 1. 12. 2004. Vzhledem ke znění §188 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), platný územní plán obce Popelín pozbude platnosti pokud nebude do 31.12.2020 upraven do souladu se stavebním zákonem. Informaci o možnostech získání dotací v roce 2014.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |