tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 15/2013

Zastupitelstvo schvaluje:
Výsledky výběrového řízení na dodavatele akce modernizace lesních cest I. etapa - nabídnutá cena 1 919 396,- Kč bez DPH. Rozpočtové opatření č. II/2013.Přijetí nabídky společnosti Centropol na dodávky el. energie a plynu pro obec a ZŠ a MŠ Popelín a uzavření smlouvy s touto společností na jeden rok. Uzavření smlouvy s firmou Stavitelství Hřava na opravu autobusových čekáren v Popelíně a Horní Olešné. Návrh usnesení č. 15/2013.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Žádost Svazu tělesně postižených místní organizace ve Studené o poskytnutí příspěvku na činnost.
Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce uzavřít s vítěznou firmou PORR a.s. smlouvu o dílo na akci modernizace lesních cest I. etapa - nabídnutá cena 1 919 396,- Kč bez DPH. Pověření starosty obce k přizvání zástupce firmy Cautum na jednání ZO za účelem detailnějšího obeznámení s jejich nabídkou na instalaci reduktorů pro úsporu el. energie.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 14/2013.Nabídku společnosti Cautum na instalaci reduktorů pro úsporu el. energie.Informaci o činnosti obce od minulého jednání zastupitelstva obce.Žádost Kateřiny Coufalové o snížení kupní ceny pozemku 1312/3 v k.ú. Popelín.Nabídku MěÚ v Jindřichově Hradci na zpracování územně plánovací dokumentace obce.Informaci o postupu Státního pozemkového úřadu při dokončení opravy komunikace mezi Horní Olešnou a Zahrádkami v úseku k.ú. H. Olešná. Informaci o jednání s majitelem nemovitostí Popelín čp. 23 a 24 o možnosti provedení jejich oprav.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |