tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 13/2013

Zastupitelstvo schvaluje:
Návrh rozpočtu na rok 2013. Příjmy ve výši 7 847 320,- Kč; výdaje ve výši 10 009 150,- Kč a financování ve výši 2 161 830,- Kč. Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Popelín z doplňkové činnosti za rok 2012 ve výši 251,52 Kč a jeho převedení do rezervního fondu ZŠ a MŠ Popelín a účetní závěrku ZŠ a MŠ Popelín za rok 2012 – bez výhrad. Příspěvek na činnost ZŠ a MŠ Popelín v roce 2013 podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem obce za rok 2013 a nevyčerpaná část příspěvku bude převedena na účet obce Popelín. Záměr prodeje částí pozemku p.č. 1195/7 v k.ú. a obci Popelín.Založení účtu obce Popelín u České národní banky.Vyloučení možnosti použití účtu u České národní banky k příjmu výnosů daní nebo podílu na nich převáděných správcem daně obci podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní. Převody výnosů daní nebo podílu na nich budou nadále zasílány na účet obce u České spořitelny a.s.Návrh usnesení č. 13/2012.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Nákup lesních pozemků od Jiřího Kratochvíla, Popelín 152.Nabídku firmy EXZAS DG s.r.o. na pořízení 2 ks videopastí.
Zastupitelstvo projednalo:
Pověření starosty obce aby prověřil možnost získání dotace na zateplení a výměnu oken budovy ZŠ a MŠ Popelín. Pověření starosty obce projednat s Rybářstvím Telč a.s. možnost snížení hladiny rybníka Zámecký, jeho odbahnění, úklid nepořádku a opravu poškozeného zábradlí. Pověření starosty obce projednat se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje provedení úprav komunikace od restaurace u Kadleců k budově pošty, které by zabránily tvorbě extrémních kaluží.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 12/2012. Informaci o ukončení bezplatného připojení k internetu místní knihovny a kanceláře OÚ Popelín v rámci projektu internetizace knihoven k 28.3.2013. Informaci starosty obce o možnosti vypsání dotačních titulů na zateplení veřejných budov v letošním roce.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |