tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 4/2007

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočet Obce Popelín na rok 2007 a zprávu předsedů finančního a kontrolního výboru o činnosti v roce 2006.Za členy výběrové komise pro výběr ředitele ZŠ a MŠ Popelín Ing. Ivetu Mejsnarovou a Ing. Tomáše Zaňáka. Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Popelín v roce 2006 a způsob jeho uhrazení. Příspěvek ZŠ a MŠ Popelín v roce 2007 podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem obce za rok 2007.Za členy výběrové komise pro výběr dodavatele stavby vodovodu Popelín - Horní Olešná Alenu Hanselovou, Hanu Houškovou, Ing. Ivetu Mejsnarovou, Jarmilu Novotnou, Karla Mátla, Václava Maršíka a Ing. Tomáše Zaňáka. Způsob rozparcelování stavebních pozemků na p.č. 398 v k.ú. a obci Popelín (varianta A) a cenu 50,- Kč m2 při jejich prodeji.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Investiční záměr společnosti e3 větrná energie s.r.o na vybudování větrného parku v k.ú. Horní Olešná.
Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Plán činnosti zaměstnanců obecního úřadu v příštích měsících a informaci o nové grafické úpravě www stránek obce.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |