tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 11/2012

Zastupitelstvo schvaluje:
Návrh rozpočtového opatření č. I/2012.Vypsání výběrového řízení na dodavatele - odbahnění vodní nádrže v Horní Olešné.Podání žádosti o dotaci na opravu lesních cest.Prodej pozemku p.č. 13/1 díl a, ostatní plocha v k.ú. Horní Olešná o výměře 40 m2 manželům Menzlovým z Horní Olešné čp. 30 za cenu 50,- Kč/m2. Prodej pozemku p.č. 1335/17, ostatní plocha v k.ú. Popelín o výměře 110 m2 s podmínkou věcného břemene pro vedení výpustě ze sousedního rybníka manželům Kratochvílovým, Popelín čp. 152 za cenu 50,- Kč/m2. Prodej pozemku p.č. 66/1 díl b, travní plocha v k.ú. Popelín o výměře 409 m2 Jiřímu Hesovi Popelín čp. 216 za cenu 50,- Kč/m2. Použití rozpočtových prostředků určených na nákup 6 ks slavnostních uniforem pro SDH Horní Olešná na nákup materiálu – vybavení družstva hasičů SDH Horní Olešná pro hasičský sport a případné zásahy. Návrh usnesení č. 10/2012.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Uspořádání vánočního koncertu ZUŠ Žirovnice v kostele sv. Petra a Pavla v Popelíně.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 10/2012.Informaci o současném počtu dětí v ZŠ a MŠ a s budoucím výhledem počtu dětí v ZŠ a o možnosti rozšíření ZŠ o další třídu pro 4. – 5. ročník.Postup prací při opravě kapličky panny Marie na Dobré Vodě.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |