tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 9/2012

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočet obce Popelín na rok 2012. Příjmy: 5 960 800,- Kč; výdaje: 6 627 150,- Kč a financování: 666 350,- Kč. Výběr nabídky firem EXPAL s.r.o, restaurátor Petr Tůma a Stavební práce Miloslav Hřava: cena celkem 499 208,- Kč vč. DPH na opravu kapličky Panny Marie na Dobré Vodě. Nákup CD s leteckými snímky obce Popelín a Horní Olešná včetně autorských práv za cenu 6 000,- vč. DPH.Žádost Statku Horní Dvorce s.r.o. na umístění reklamního poutače v obci Popelín.Podání odvolání proti rozhodnutí o nedoporučení žádosti obce Popelín o dotaci na vybudování kanalizace s ČOV v obci Popelín. Návrh usnesení č. 9/2012.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Žádost B. Mátla a D. Svobodové o rozšíření veřejného osvětlení k domu čp. 221.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 8/2011.Nabídku divadelního spolku AjeTo! na vystoupení v Popelíně.Informaci o nabídce firmy JD rozhlasy s.r.o. na způsob financování vybudování bezdrátového rozhlasu v obci.Informaci o návrzích provozovatele vodovodu v Popelíně na nutné investice do vodovodní sítě.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |