tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 8/2011

Zastupitelstvo schvaluje:
Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2012 na vybudování bezdrátového rozhlasu. Rozpočtové opatření č. III/2011.Rozpočtové provizorium a pravidla jeho čerpání na rok 2012.Rozpočtový výhled obce na rok 2012 – 2014.Složení inventarizační komise: Karel Mátl-předseda, Ing. Iveta Mejsnarová, Dana Hesová a Pavel Svoboda. Návrh usnesení č. 8/2011.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Poskytnutí příspěvku na zajištění dovážky obědů pro občany obce Farní charitou Počátky.
Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 7/2011.Informaci o stavu prací na kanalizaci obce Popelín a Horní Olešná.Informaci o přípravách rozpočtu obce na rok 2012.Příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce za rok 2011 v termínu 16. – 31.1.2012.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |