tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 7/2011

Zastupitelstvo schvaluje:
Nákup pozemku p.č. 744 – les v k.ú. a obci Popelín o výměře 9 656 m2 za 280 000,- Kč.Cenu vodného na rok 2012 ve výši 35,84 Kč/m3 bez DPH.Rozpočtové opatření č. II/2011.Obecně závaznou vyhlášku obce Popelín č. I/2011, kterou se stanovuje poplatek za likvidaci komunálního odpadu v roce 2012 pro fyzickou osobu ve výši 400,- Kč a právnickou osobu 2000,- Kč bez DPH. Návrh usnesení č. 7/2011.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Podání žádosti o dotaci na kanalizaci s ČOV v místní části Popelín u Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF). Záměr podat žádost o dotaci Z POV Jihočeského kraje 2012 na opravu obecního rozhlasu.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 6/2011.Informaci o průběhu oprav kostela sv. Petra a Pavla v Popelíně.Informaci o záměru ZUŠ Žirovnice uspořádat v Popelíně vánoční koncert v sobotu 10.12.2011.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |