tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 5/2011

Zastupitelstvo schvaluje:
Nákup pozemků KN p.č. v k.ú. a obci Popelín – vodní plocha: 1106/3 o výměře 47 m2; 1106/4 o výměře 217 m2; 1106/5 o výměře 107 m2; 1106/6 o výměře 100 m2 za cenu 100 Kč/m2 od Ing. Ivety Plucarové.Nákup pozemku v k.ú. a obci Popelín p.č. GP 1417/2 o výměře 4 999 m2 od Jany Malé za cenu 6,- Kč /m2. Prodej pozemku p.č. 650 - ostatní plocha v k.ú. Horní Olešná o výměře 22 m2 za cenu 50 Kč/m2 manželům Martině a Milanovi Némethovým. Zprávu inventarizační komise o inventarizaci majetku obce Popelín k 31. 12. 2010s návrhem na vyřazení nepotřebného majetku.Rozpočtové opatření č. I/2011.Záměr prodeje pozemku p.č. 558 – 253 m2 a části pozemku 54/2 cca. 1000 m2 v k.ú.Horní Olešná. Nabídku zahradnictví Miroslav Kocourek, Matná na provedení parkových úprav v centru obce. Oslovení firem Miloslav Hřava-Stavební práce, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. a Zednictví Jaroslav Šuba Horní Olešná na předložení nabídek na realizaci V. etapy opravy budovy Obecního úřadu v Popelíně.Návrh usnesení č. 5/2011.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 5/2011.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |