tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 4/2011

Zastupitelstvo schvaluje:
Zrušení bodu číslo tři usnesení ZO č.3/2011 ze dne 3.2.2011.Rozdělení odkanalizování obce Popelín na dvě etapy. I. etapa: místní část Popelín – gravitační kanalizace; II. etapa: místní část Horní Olešná – gravitační kanalizace.Zpracování projektové dokumentace na gravitační kanalizaci pro obě místní části obce Popelín, Popelín a Horní Olešnou.Výsledek auditu hospodaření obce Popelín za rok 2010 – bez výhrad.Závěrečný účet obce Popelín za rok 2010 – bez výhrad.Záměr prodeje pozemku p.č. 650 - ostatní plocha v k.ú. Horní Olešná o výměře 22 m2.Převedení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Popelín z jiné činnosti služby – cizí strávníci za rok 2010 ve výši 10,- Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Popelín. Návrh usnesení č. 4/2011.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Žádost člena zastupitelstva Pavla Svobody o vyloučení z rozhodování o způsobu vybudování kanalizace v obci Popelín z důvodu možného střetu zájmů dle § 83 odst. 2) zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení).
Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 3/2011.Informaci o obsazení pracovních míst v projektu veřejně prospěšných prací.Informaci o plánu České pošty uzavřít pobočku v Popelíně k 30.6.2011.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |