tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 3/2007

Zastupitelstvo schvaluje:
Vypsání konkursu na místo ředitele/ky ZŠ a MŠ Popelín.Návrh pasportu svislého dopravního značení v obci.Pronájem části pozemku p.č. 87/1 (cca. 40 m2) v k.ú. a obci Popelín paní Křížové Popelín 80, za cenu 0,30 Kč/m2/rok.Prodej pozemku p.č. 35/2 v k.ú. a obci Popelín panu Jaroslavu Gajdošovi, Popelín 151, za cenu 20 Kč m2.Záměr prodeje části pozemku p.č. 1560/1 v k.ú. a obci Popelín.Nájemcem restaurace U Kadleců p. Martina Koblihu. Smlouva bude uzavřena na dobu 5 let s desetiletou opcí. Roční nájemné na rok 2007 bylo stanoveno v celkové výši 56.000,- Kč. Nájemné ve výši 30.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu nájemní smlouvy.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Předložený koncept návrhu rozpočtu obce na rok 2007.Žádosti Pavla Hese a manželů Stejskalových o stavební parcely.Postup vedení obce spolu s právním zástupcem ve sporu s p. Čapkem, Lišov. Žádost Jiřiny Rosové o uvolnění z funkce ředitelky ZŠ a MŠ Popelín k 31. 7. 2007.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |