tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 2/2010

Zastupitelstvo schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za likvidaci směsného komunálního odpadu. Poplatek 400,- Kč pro fyzickou osobu a 2000,- Kč + DPH pro právnickou osobu.Rozpočtové opatření č. III/2010.Rozpočtové provizorium na rok 2011 a pravidla jeho čerpání. Podání žádosti o dotace z POV Jihočeského kraje pro rok 2011. Akce č. 1.: oprava vnitřních prostor Obecního úřadu Popelín – malé zasedací místnosti, archivu a sociálního zařízení.Zprávu starosty obce o činnosti na projektové dokumentaci na odkanalizování obce Popelín a návrh na další postup prací. Složení inventarizační komise: Karel Mátl – předseda, Petr Poljak, Pavel Svoboda – členové a Dana Hesová - náhradnice.Návrh usnesení č. 2/2010.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Návrh kalkulace vodného na rok 2011 a rozhodnutí odložilo na příští jednání zastupitelstva obce Popelín.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 1/2010.Příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce Popelín za rok 2010 v termínu 24.1. – 28.1. 2010.Návrhy místostarosty obce na akce, které by bylo možné zařadit do rozpočtu na rok 2011 a další roky v tomto volebním období.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |