tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 1/2010

Zastupitelstvo schvaluje:
Starosta obce bude pro výkon funkce dlouhodobě uvolněný.Starostou obce Ing. Tomáše Zaňáka, odměna podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění. Jednoho místostarostu obce, který bude pro výkon funkce neuvolněný.Místostarostou obce Ing. Jiřího Houšku, odměna 2500,- Kč/měsíc.Odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce ve výši 250,- Kč/měsíc.Předsedkyní finančního výboru Ing. Ivetu Mejsnarovou.Předsedou kontrolního výboru Karla Mátla.Členkami finančního výboru Jarmilu Novotnou a Danu Hesovou.Členy kontrolního výboru Petra Poljaka a Pavla Svobodu.Setkání s občany H. Olešné na téma kanalizace v obci dne 19.11.2010.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Petici občanů, vlastníků a uživatelů nemovitostí v místní části Horní Olešná, která vyjadřuje nesouhlas s vybudováním tlakové kanalizace a požaduje vybudování gravitační kanalizace v Horní Olešné.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Popelín.Výzvu místostarosty obce k podávání námětů a podnětů vedoucích ke zlepšení prostředí a života v obci.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |