tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 26/2010

Zastupitelstvo schvaluje:
Změnu programu jednání zastupitelstva obce Popelín.Nabídku Jana Doláka na zhotovení dřevěného altánu před restaurací u Kadleců.Výsledek výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na splaškovou kanalizaci v obci Popelín.Uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace na odkanalizování obcí Popelín a Horní Olešná s firmou Ing. Martin Růžička, Alcedo - projekční kancelář z Jindřichova Hradce.Rozpočtové opatření č.II/2010.Návrh usnesení č. 26/2010.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení č. 25/2010.Informaci o získání dotace ve výši 94 000,- Kč na opravu sousoší Atlantů.Informaci o získání dotace ve výši 300 000 ,- Kč na opravu střechy kostela v Popelíně, kterou získala římskokatolická církev. Vyjádření starosty k dopisům Petra Budína zastupitelstvu obce.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |