tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 25/2010

Zastupitelstvo schvaluje:
Vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace pro realizaci tlakové kanalizace s ČOV v obci Popelín a Horní Olešná.Termín setkání s občany Popelína a Horní Olešné v pátek 2.7.2010 od 20°° v sále hostince u Zemanů.Závěrečný účet obce za rok 2009 – bez výhrad. Zprávu Ing. Zmrhalové o provedeném auditu hospodaření obce Popelín za rok 2009.Zprávu o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2009.Vyřazení a odprodej nepotřebného majetku obceRozpočtové opatření č.I/2010.Koupi zahradního malotraktoru od specializovaného maloobchodu Jana Dvořáková, J. Hradec.Počet devíti členů zastupitelstva obce na volební období 2010-2014.Návrh usnesení č. 25/2010. Bezúplatný převod části pozemku pozemková parcela č. 1377/29, která byl geometrickým plánem č. 270-587b/2005 ze dne 8. 11. 2005, vypracovaným firmou Radek Havlín, zeměměřická kancelář, Jindřichův Hradec, označena jako pozemek pozemková parcela č. 1337/35, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 129 m2, v katastrálním území Popelín, obec Popelín, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Popelín.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení č. 24/2010.Nabídky Jana Doláka a Petra Stieblera na zhotovení dřevěného altánu před restaurací u Kadleců.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |