tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 24/2010

Zastupitelstvo schvaluje:
Vybavení dětského hřiště v Horní Olešné hracími prvky.Prodej traktorového přívěsu Václavu Ranglovi, Jindřichův Hradec za cenu 7 500,- Kč.Prodej dřevěného přístřešku Milanu Gründlovi, Popelín za cenu 5000,- Kč.Zadání studie proveditelnosti pro kanalizaci s ČOV v obcích Popelín a Horní Olešná firmě RBB invest a.s. s termínem dodání 20.5.2010. Žádost M. Nováka- vydává souhlas k „Pálení čarodějnic“ na pozemku obce po bývalém skladu před restaurací U Kadleců.Převedení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Popelín za rok 2009 ve výši 326,- Kč do rezervního fondu.Bezúplatný převod parcely p.č. 1600/2 v k.ú a obci Popelín do majetku obce Popelín.Návrh usnesení č. 24/2010.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení č. 23/2010.Nabídku specializovaného maloobchodu Jana Dvořáková, J. Hradec na dodání zahradního malotraktoru.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |