tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 23/2010

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočet obce na rok 2010.Příjmy: 5 601 650,- Kč; Výdaje: 5 826 410,- Kč; financování: 224 760,- Kč (zapojení části zůstatku k 31.12.2009). Prodej stavební parcely č. 398/1 v k.ú. a obci Popelín o výměře 1279 m2, Miroslavu Hesovi, Popelín 200, za cenu 50,- Kč/m2, celkem 63 950,- Kč a za náklady na zřízení inženýrských sítí: podíl na nákladech přípojky elektřiny 12 500,- Kč; vodovodní přípojka 9 994,- Kč a pořízení společného pilíře pro plyn a elektřinu 17 456,- Kč.Příspěvek na činnost ZŠ a MŠ Popelín v roce 2010 podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem obce za rok 2010 a nevyčerpaný příspěvek bude převeden na účet obce Popelín.Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Popelín může od 1.1.2010 vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 9 odst.3. zák. 563/1991 Sb., o účetnictví.II. dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Popelín.Návrh usnesení č. 23/2010.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení č. 22/2009.Průběh prodeje traktorového přívěsu a dřevěného přístřešku.Výsledky kontroly finančního úřadu Jindřichův Hradec na čerpání dotací z Úřadu práce a SFŽP ČR.Termín vítání občánků, které proběhne dne 27. února 2010.Počet zapsaných dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Popelín.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |