tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 22/2009

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočtové opatření č. III/2009.Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009.Záměr prodeje stavební parcely č. 398/1 v k.ú. a obci Popelín.Záměr prodeje parcely č. 1092/3 a 1092/4 v k.ú. a obci Popelín.Záměr prodeje traktorového přívěsu. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou.Záměr prodeje dřevěného přístřešku od restaurace U Kadleců. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou s minimální nabídkovou cenou 5.000,-Kč.Kalkulaci vodného na rok 2010 ve výši 38,26 Kč/m3 včetně DPH.Složení inventarizační komise: předseda V. Maršík, J. Novotná a Ing. Mejsnarová.Návrh usnesení č. 22/2009.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Nabídku firmy Genfinance s.r.o na výstavbu fotovoltaické elektrárny.
Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení č. 21/2009.Odpověď Jihočeského kraje-krajského úřadu, odboru dopravy a silničního hospodářství obci Popelín na žádost rozšíření autobusové linky J. Hradec –Popelín do Horní Olešné.Petici občanů Horní Olešné, podporující výstavbu dětského hřiště v H. Olešné.Nabídku Poštovní spořitelny na Pamětní list k vítání občánků s možností založení účtu. Příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce za rok 2009 v termínu 18. 1. - 29. 1. 2010.Informaci o zavedení služby Czech Point.Aktuální stav informatizace obecního úřadu a vyslovuje zájem o zajištění licence plné verze El. spisové služby Munis prostřednictvím ORP Jindřichův Hradec.Informaci starosty obce o akci rekonstrukce rybníka Horní Kazný.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |