tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 21/2009

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočtovou změnu č.II/2009.Podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje 2010 na pokračování opravy topného systému v ZŠ a MŠ Popelín a podání žádosti o dotaci na opravu lesních cest a pořízení lesní techniky.Změnu dodavatele el. energie na společnost Bohemia Energy, entity s.r.o.Pořízení laviček od firmy Zelená architektura - Jiří Slovák, do Zámeckého parku, na hřbitov a ostatních parkových ploch v obci.Návrh usnesení č. 21/2009.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Geometrický plán chodníku podél rybníka Podvesný. Žádost manželů Hesových, Popelín 200 na změnu územního plánu z důvodu provozování autodílny ve stavbách na pozemcích p.č. 396/4 a 396/7 v k.ú. Popelín.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 20/2009.Informaci starosty obce o dotačních titulech realizovaných v roce 2009. Termín vystoupení hudební skupiny Božejáci. V pátek 4. 12. 2009 od 19°° v sále hostince U Zemanů. Záměr Hasičského záchranného sboru ČR zařadit jednotku SDH Popelín do systému civilní obrany.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |